STUVO OP AFSTAND

Als je bij VIVES studeert onder het systeem van afstandsonderwijs, is het jou misschien niet altijd helemaal duidelijk wat STUVO precies is en waarvoor je bij ons kan aankloppen. We proberen daar hier iets aan te doen.

Hoe kan Stuvo jou helpen?

Sociale dienst

Informatie en advies in verband met je studentenstatuut (studietoelagen, alleen wonen, leefloon, stoppen met studeren, werkloosheid ...) en concrete hulp en bemiddeling (voorschot op studietoelage van de Vlaamse overheid, renteloze studielening, Stuvo-toelage ...).

Psychologische dienst

Individuele begeleiding rond thema's als aanpassingsproblemen, studiemotivatie, studieheroriƫntering, faalangst, identiteitsvragen, slaap- en eetstoornissen, uitstelgedrag ...

Functiebeperking

VIVES heeft bijzondere aandacht voor studenten met een functiebeperking. Ook wij van Stuvo proberen waar nodig te helpen: aangepaste leermiddelen, software voor dyslectici, kamers voor rolstoelgebruikers, en uiteraard financiƫle of psychologische ondersteuning.

Gezondheid

Info over gezonde eetgewoonten, verantwoord medicatiegebruik, omgaan met alcohol, stoppen met roken...

Mobiliteit

Info over fietsverhuur, trein en bus.

Sport en cultuur

Allerlei sportieve en culturele activiteiten aan een studentvriendelijke prijs.

Is het voor jou geen probleem om naar de campus te komen? Hier vind je alle details over onze openingsuren. We verwelkomen je graag.

Als je te ver woont of het je om een andere reden moeilijk lukt om fysiek bij ons langs te komen, kan je ook contact opnemen met onze medewerkers via mail, telefoon, of met een online afspraak. We bespreken dan jouw noden en proberen van op afstand tot een oplossing te komen. Klik hierboven door naar de dienst die je nodig hebt: je vindt er de contactgegevens van onze medewerkers.

Top