FINANCIERING

PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING

Individueel


Indien nodig verwijzen we jou door naar een andere dienst of privétherapeut. Dit doen we in samenspraak met jou als extra hulp aangewezen is, of als het omwille van praktische omstandigheden te moeilijk is om te genieten van de mogelijkheden die STUVO aanbiedt.

Onder bepaalde voorwaarden kan je hiervoor een financiële tussenkomst krijgen.

Groepsbegeleidingen

Via www.psywest.bekan je inschrijven voor tal van workshops en trainingen in groep. Workshopszijn gratis, trainingen kosten 5 euro/sessie wat betekent dat STUVO VIVES een serieuze financiële inspanning levert om dit groepsaanbod heel betaalbaar te maken.

Een alternatief is om via www.avansa.be rond een bepaald themaworkshops of trainingen te volgen. Je kan er van een studentenkorting genieten.

PSYCHODIAGNOSTIEK

Sommige studenten hebben nood aan onderwijs- en examenfaciliteiten. Die worden, in overleg met de daartoe aangestelde studietrajectbegeleider (STB) in je opleiding, opgesteld als je een geldige attestering kunt voorleggen. We denken dan hoofdzakelijk aan studenten met een leerstoornis zoals dyslexie of een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD.
Als je nooit gediagnosticeerd bent dien je je eerst te laten testen.
Indien er een goedkeuring is van jouw STB kan STUVO financieel tussenkomen tot een maximum van €350 (voor de test m.b.t. ontwikkelingsstoornissen) of €200 voor leerstoornissen.
Meer info kan je verkrijgen bij je STB.

Contactgegevens van jouw STB vind je hier.

SOFTWARE ONTLENEN

Elke student kan gratis Alinea downloaden. Dat is compenserende software die je ondersteunt bij lees- en schrijfproblemen, voor tekstbegrip en met studeervaardigheden. Meer info hierover vind je hier.

Studenten RHIZO HBO5 Verpleegkunde met een faciliteitencontract kunnen bij STUVO voor één jaar gratis software (Sprinto, Kurzweil) ontlenen. Dit kan, zo nodig, verlengd worden.

Meer info verkrijg je bij onze onthaalmedewerker patricia.ryssaert@stuvoloods.be
Top