VERKOOPSVOORWAARDEN

In onderstaande verkoopsvoorwaarden wordt gesproken over een ‘aankoop’ wanneer het gaat om een inschrijving voor een betalende activiteit. Het gaat met andere woorden om de aankoop van een ticket. Een aankoop op www.stuvoloods.be, impliceert dat je akkoord gaat met onderstaande verkoopsvoorwaarden. De prijzen vermeld op www.stuvoloods.be zijn inclusief BTW en taksen.

Inschrijvingen en betalingen zijn niet toegelaten voor minderjarigen.

Een inschrijving is pas definitief na betaling van de verschuldigde som. Na betaling ontvang je een bevestiging per e-mail. Je hebt steeds het recht om af te zien van de aankoop. Terugbetalingen worden aangevraagd binnen de 14 dagen na de aankoop en uiterst 7 dagen voor de betreffende activiteit. Om de kosten van de terugbetaling te dekken, wordt 10% van de aankoopprijs afgehouden van het terug te betalen bedrag. Je neemt hiertoe contact op met mevrouw Lies Lammaing via lies.lammaing@stuvoloods.be. In het geval van annulatie van een activiteit, wordt het volledige betaalde bedrag terugbetaald binnen de 14 dagen.

Belgische bankkaarten worden toegelaten. Je kan binnenkort ook gebruik maken van buitenlandse bankkaarten en/of creditkaarten.

Je bent steeds zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van gegevens.

Wijzigingen in het programma, de data, locatie, de beschikbaarheid van tickets en dergelijke meer zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de organisator: STUVO VIVES. Bij activiteiten georganiseerd door derden is STUVO VIVES enkel een tussenpersoon inzake de verkoop van tickets. STUVO VIVES kent geen verdere aansprakelijkheid.

Het is steeds verboden om alcohol, vuurwerk, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te brengen naar een activiteit. Er zijn ook steeds andere verboden voorwerpen mogelijk, bekijk daartoe steeds de regels en afspraken betreffende de activiteit. Dergelijke voorwerpen zullen moeten afgegeven worden. Bij weigering zal de toegang tot de activiteit geweigerd worden, zonder recht op terugbetaling.

Top