Zelfverdediging


In deze training doorloop je een parcours om je weerbaar te leren opstellen in diverse situaties, meer bepaald in situaties die vaak als intimiderend worden ervaren.

Top