Uitstellen? Aanpakken!


Wat houdt de training in?

een informatief en interactief luik met eigen voorbeelden en info over de definitie, kenmerken, gevolgen, aanpak van uitstelgedrag
het vooropstellen van een voor jou welbepaald doel
opvolgen (kan later ook online) en werken aan het behalen van deze doelstelling
samen werken en leren met studenten, elkaar continu ondersteunen en corrigeren rond dit vervelend probleem.

Top