VOORWAARDEN VOOR STUVO-TUSSENKOMST

 • De activiteit is niet curriculumgebonden

Activiteiten worden beschouwd als curriculumgebonden als ze betrokken worden in de evaluatie van studenten en als studenten verplicht zijn eraan deel te nemen. Bijgevolg kan STUVO-tussenkomst enkel voor activiteiten die niet verplicht zijn. Het is daarbij belangrijk dat het niet verplicht karakter duidelijk gecommuniceerd wordt aan de studenten.

 • De activiteit is toegankelijk voor elke student van de betrokken groep

Deelname van niet-VIVES-studenten is op zich geen probleem, op voorwaarde dat het merendeel van de deelnemers wel uit VIVES-studenten bestaat en er voor niet-studenten een meerprijs gevraagd wordt. De meerprijs komt in principe neer op de effectieve kostprijs.

 • De activiteit betrekt een relevant aantal studenten

Individuele tickets komen niet in aanmerking. STUVO subsidieert enkel een relevant aantal studenten die deelnemen aan een activiteit (doorgaans, meer dan 6 studenten).

 • na de activiteit wordt er een kort verslag ingediend, inclusief een overzicht van de rekeningen.
  • volgende stukken moeten aan het verslag worden toegevoegd
  • overzicht van de uitgaven;
  • overzicht van de inkomsten;
  • deelnemerslijst (tenzij onmogelijk);
  • voorbeeld van de gemaakte publiciteit (bv. affiche, flyer e.d.).
 • De tussenkomst van STUVO moet vermeld worden op de publiciteit
 • Worden o.a. niet gesubsidieerd: voeding, fuiven, waarborgen, pretparken, passieve sportbeoefening, eretekens, linten, t-shirts, codex, organisatie cantus, logement, vervoer in het buitenland

Een overzicht vind je hier terug.

Top