STUDIEGELD

Je studiegeld is de kost die je bij je inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Het bedrag is bij wet vastgelegd en is dus voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen hetzelfde.

Het studiegeld wordt berekend op basis van een vaste kost en een variabele kost per opgenomen studiepunt. De prijs hangt af van jouw statuut (niet- beurstariefstudent, bijna-beurstariefstudent of beurstariefstudent). Bij de start van het academiejaar betaal je een vast bedrag. Na goedkeuring van je individuele studieprogramma volgt de factuur voor je volledige studiegeld, berekend op het aantal studiepunten dat je opneemt. Deze regeling geldt zowel voor studenten die op campus les volgen als voor studenten afstandsonderwijs.

Verdere info over je studiegeld vind je hier.

Top