MELDPUNT GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

In een ideale wereld zou grensoverschrijdend gedrag niet of nauwelijks bestaan, maar in de realiteit is het helaas iets dat overal waar mensen samenkomen wel eens voorvalt. We definiëren grensoverschrijdend gedrag als elke uitspraak of handeling van een ander die jou lichamelijke, psychische en/of materiële schade toebrengt. Dat kan dus heel breed gaan: van pesterijen, beledigingen en discriminatie tot fysieke agressie of ongewenste intimiteiten,… Welk gedrag over de grens gaat verschilt vaak van persoon tot persoon en de “dader” is zich niet altijd bewust van het effect.

Het is belangrijk dat je grensoverschrijdend gedrag signaleert zodat we kunnen ingrijpen. Daarvoor heeft VIVES een meldpunt gelanceerd dat je op deze link kunt bereiken: www.vives.be/nl/meldpunt. Het meldpunt neemt elke melding ernstig en behandelt ze in alle vertrouwen. Het voorziet professionele opvolging en gaat in samenspraak met jou op zoek naar oplossingen. Je kan gedrag van medestudenten melden, maar ook van werknemers of bezoekers op de campus. De deskundige medewerkers respecteren het beroepsgeheim, behandelen jouw melding discreet, en ondernemen alleen verdere stappen als jij daar ook akkoord mee gaat.

Welk gevolg jouw melding krijgt, ligt dus mee in jouw handen. Misschien wil je het enkel signaleren zodat we er rekening mee kunnen houden in ons verdere beleid: dat kan! Misschien wil je gewoon even je verhaal kwijt en wil je het daar verder bij laten – ook dat kan. Maar ook verdere hulpverlening, bemiddeling of eventuele tuchtprocedures behoren tot de mogelijkheden. Voor elke aanpak geldt dat niets gebeurt zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Je hoeft dus zeker geen schrik te hebben om een melding te doen: je houdt de controle volledig in handen en je privacy wordt steeds gerespecteerd.

Top