FINANCIERING

PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING

Indien nodig verwijzen we jou door naar een andere dienst of privétherapeut. Dit doen we in samenspraak met jou als extra hulp aangewezen is of als het omwille van praktische omstandigheden te moeilijk is om te genieten van de mogelijkheden die STUVO aanbiedt.

Onder bepaalde voorwaarden kan je hiervoor een financiële tussenkomst krijgen.

PSYCHODIAGNOSTIEK

Sommige studenten hebben nood aan onderwijs- en examenfaciliteiten. Die worden, in overleg met de daartoe aangestelde studietrajectbegeleider (STB) of zorgcoördinator in je opleiding, opgesteld als je een geldige attestering kunt voorleggen. We denken dan hoofdzakelijk aan studenten met een leerstoornis zoals dyslexie of een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD.

Als je nooit gediagnosticeerd bent dien je je eerst te laten testen.

Indien er een goedkeuring is van jouw STB of STUVO, kan de psychologische dienst van STUVO financieel tussenkomen tot een maximum van €385 (voor het diagnostisch onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen) of €220 (voor het diagnostisch onderzoek naar leerstoornissen). Meer info kan je verkrijgen bij je STB (VIVES/HBO5 Rhizo) of zorgcoördinator (KU Leuven) of bij STUVO. Voor studenten waarvoor de financiële drempel in dit geval nog als te hoog wordt ervaren kan er een oplossing gezocht worden via STUVO-financiering door de sociale dienst van STUVO

VIVES studenten vinden hun STB hier.

Top