Campus Kortrijk  
en  

please select a campus

campus Kortrijk
campus Brugge
campus Oostende
campus Roeselare
campus Torhouteen vraag voor stuvo?

Campus Brugge en Oostende
Xaverianenstraat 8
8200 Sint-Michiels Brugge
+32 50 30 52 90
brugge@stuvoloods.be
oostende@stuvoloods.be

Campus Kortrijk, Roeselare, Torhout
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
+32 56 26 41 84
kortrijk@stuvoloods.be
roeselare@stuvoloods.be

​VOORWAARDEN VOOR STUVO-TUSSENKOMST

 • de activiteit is niet curriculumgebonden

Activiteiten worden beschouwd als curriculumgebonden als ze betrokken worden in de evaluatie van studenten en als studenten verplicht zijn eraan deel te nemen. Bijgevolg kan STUVO-tussenkomst enkel voor activiteiten die niet verplicht zijn. Het is daarbij belangrijk dat het niet verplicht karakter duidelijk gecommuniceerd wordt aan de studenten.

 • de activiteit is toegankelijk voor elke student van de betrokken groep

Deelname van niet-VIVES-studenten is op zich geen probleem, op voorwaarde dat het merendeel van de deelnemers wel uit VIVES-studenten bestaat en er voor niet-studenten een meerprijs gevraagd wordt. De meerprijs komt in principe neer op de effectieve kostprijs.

 • na de activiteit wordt er een kort verslag ingediend, inclusief een overzicht van de rekeningen.
  volgende stukken moeten aan het verslag worden toegevoegd
  • overzicht van de uitgaven;
  • overzicht van de inkomsten;
  • deelnemerslijst (tenzij onmogelijk);
  • voorbeeld van de gemaakte publiciteit (bv. affiche, flyer e.d.).

 • de tussenkomst van STUVO moet vermeld worden op de publiciteit

 • worden o.a. niet gesubsidieerd: voeding, fuiven, waarborgen, pretparken, passieve sportbeoefening, eretekens, linten, t-shirts, codex, organisatie cantus, logement, vervoer in het buitenland

Een overzicht vind je hier terug.