Campus Kortrijk  
en  

please select a campus

campus Kortrijk
campus Brugge
campus Oostende
campus Roeselare
campus Torhouteen vraag voor stuvo?

Campus Brugge en Oostende
Xaverianenstraat 8
8200 Sint-Michiels Brugge
+32 50 30 52 90
brugge@stuvoloods.be
oostende@stuvoloods.be

Campus Kortrijk, Roeselare, Torhout
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
+32 56 26 41 84
kortrijk@stuvoloods.be
roeselare@stuvoloods.be

Financiering

Psychologische begeleiding

Indien nodig verwijzen we jou naar een andere dienst of privétherapeut. Dit doen we in samenspraak met jou als extra hulp aangewezen is of als het omwille van praktische omstandigheden te moeilijk is om te genieten van de mogelijkheden die STUVO aanbiedt.

Onder bepaalde voorwaarden kan je hiervoor een financiële tussenkomst krijgen.


Psychodiagnostiek

Sommige studenten hebben nood aan onderwijs- en examenfaciliteiten. Die worden, in overleg met de daartoe aangestelde studietrajectbegeleider (STB) in je opleiding, opgesteld als je een geldige attestering kunt voorleggen. We denken dan hoofdzakelijk aan studenten met een leerstoornis zoals dyslexie of een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD.
Als je nooit gediagnosticeerd bent dien je je eerst te laten testen.
Indien er een goedkeuring is van jouw STB kan STUVO tot een maximum van €200,00 financieel tussenkomen.
Meer info kan je verkrijgen bij je STB.

Contactgegevens van jouw STB vind je hier.


Software ontlenen

Elke student kan gratis Alinea downloaden. Dat is compenserende software die je ondersteunt bij lees- en schrijfproblemen, voor tekstbegrip en met studeervaardigheden. Meer info hierover vind je hier.

Studenten van VIVES die een faciliteitencontract afsluiten kunnen via hun STB gratis Sprinto of Kurzweil installeren. Studenten met een faciliteitencontract (RHIZO HBO5 Verpleegkunde-studenten, KU Leuven Campus Brugge-studenten en HBO5-studenten aan VIVES) kunnen bij STUVO voor één jaar gratis software (Sprinto, Kurzweil) ontlenen. Dit kan, zo nodig, verlengd worden.

Meer info verkrijg je bij onze onthaalmedewerker patricia.ryssaert@stuvoloods.be